Projekt Otvoreni proračun

Izazov

Glavna zadaća vlade, upravnih, samoupravnih jedinica i skupština gradova je planiranje proračuna i nadzor rashoda izvršenih programa. Tim centralnim političkim procesom odlučuje se koje će aktivnosti vlast izvršiti - te sukladno tome i koje usluge neće biti osigurane. Ti dokumenti su mnogim građanima teško razumljivi - čime je taj važan proces nedostupan većini građana.

Na ovim internetskim stranicama želimo potaknuti otvorenost podataka odnosno transparentnost proračuna hrvatskih lokalnih jedinica - županija, gradova i općina. Građani ponekad na službenim internetskim stranicama svojih lokalnih jedinica ne mogu pronaći otvorene informacije o prijedlogu proračuna, izglasani proračun i proračun za građane. Provedeno istraživanje Otvorenost proračuna hrvatskih županija, gradova i općina (Ott, Bronić, Petrušić; 2013.) pokazalo je da je razina otvorenosti lokalnih proračuna, posebice općina, vrlo niska, rijetke se jedinice trude građanima približiti proračun, brojne jedinice imaju vrlo manjkave internetske stranice, a neke ih općine ni nemaju.

Naš pristup

Za bolju otvorenost lokalnih proračuna ovdje koristimo internetsku aplikaciju otvorenog koda i omogućujemo svim lokalnim jedinicama koje to žele da otvore svoje proračune transparentno te da ih pravovremeno izdaju i bitno poprave kvalitetu prezentacije proračuna građanima.

Ukoliko su proračuni otvoreni, građani mogu pratiti i analizirati informacije, te ocjenjivati politične odluke vlati. Transparentni proračun štiti od rasipanja, prevare i zlouporabe, građanima omogućuje pozivanje vlasti na konkretnu odgovornost, jača povjerenje u političke procese, a može pomoći i privlačenju investiticija.

Više o provedenom istraživanju Otvorenost proračuna hrvatskih županija, gradova i općina možete pročitati u Newsletteru, br.81, 2013. Instituta za javne financije.

Pomažemo lokalnim jedinicama postići transparentnost

Istraživanja pokazuju poražavajuće rezulate: izglasani proračun na svojim internetskim stranicama nije objavilo 40% županija, 35% gradova i 60% općina (Ott, Brnić, Petrušić; 2013).

U skladu s Akcijskim planom Partnerstva za otvorenu vlast, lokalne izvršne vlasti trebale bi objavljivati proračune za građane, prijedlog proračuna, izglasani proračun, te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Ministarstvo financija je u Uputama za izradu proračuna preporučilo objavu proračuna za građane, te on mora biti pisan jednostavnim i razumljivim jezikom s preglednim tabelama i grafikonima. Mora biti sveobuhvatan, relevantan, pouzdan i pravovremen.

Omogućite otvoreni proračun i transparentnu potrošnju u vašoj lokalnoj jedinici.

Otvoreni proračun pomaže vam da:

  • pokažete prave podatke na vrijeme
  • pokažete izglasan proračun
  • pokažete polugodišnji izvještaj
  • pokažete godišnji izvještaj
  • pokažete grafikon proračuna uspoređen s izvršenjem proračuna
  • pokažete vrijednosti uspoređene s prošlom godinom
  • uštedite na vremenu
  • besplatno objavite proračune i izvještaje.

Čak i ako vaša lokalna jedinica nema vlastitu internetsku stranicu, kod nas možete besplatno objaviti sve vaše proračune i izvještaje.

Pomoć zajednice

Uz 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj, ovo je ambiciozan projekt koji je moguć samo uz vašu podršku. Otvoreni proračun je dobrovoljni projekt grupe volontera Open Zagreb koji potiče cijelu zajednicu na sudjelovanje. Građani mogu zatražiti podatke koji nam nedostaju o proračunu od grada, općine ili županije gdje žive putem našeg portala za pravo na pristup informacijama Imamo pravo znati te ih prenijeti, vizualizirati i podijeliti sa drugima na Proracun.org.